fbpx
ATRATRATR

Vergi Denetimi Nedir

Vergi Denetimi Nedir?

3568 Sayılı Meslek Kanunu çerçevesinde yeminli mali müşavirler (YMM), gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablo ve beyannamelerinin ilgili mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ve muhasebe standartlarına uygun olup olmadığını tasdik ederler.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ibraz edilen ve YMM’ler tarafından tasdik edilmiş olan mali tablolar, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilmekte, ayrıca tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olası bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları da önemli ölçüde azaltmayı sağlamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımıza ek olarak, Maliye Bakanlığı hakkında tam tasdik raporu düzenlemiş şirketlerin ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tam tasdik hizmetinden yararlanmayan şirketlerin ise öncelikli olarak inceleneceklerini belirterek Tam Tasdik mekanizmasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Buna göre; tam tasdik hizmetleri gerek vergi incelemesi riskini azaltması yönünden gerekse müşterilerimiz tarafından hatalı olarak yürütülen olası uygulamaların zamanında tespiti yönünden  oldukça önemli olup; tasdik hizmetleri süresince şirkete özel geliştirilebilecek bir takım vergi planlaması alternatiflerine de fırsat vermesi  göz önünde bulundurulmalıdır.

Tam Tasdik Hizmetleri

Yasal defter ve belgeler ile mali tabloların vergi kanunları çerçevesinde denetimi, tespit edilen hatalar ve eksikliklerin yönetime raporlanması suretiyle düzeltilmesinin sağlanması

Düzenlenen beyannamelerin mevzuata ve yasal kayıtlara uygunluğunun kontrol edilmesi

Denetim bulgularının özetlendiği Tam Tasdik Raporunun düzenlenmesi

Sermayenin Ödendiğinin Tespiti, İç kaynakların sermayeye ilavesi vb. kısmi tasdik raporlarının düzenlenmesi

Kurumlar Vergisinden istisna edilen kazançlara ait kısmi tasdik raporlarının düzenlenmesi (AR-GE Raporu gibi)

KDV iade ve mahsup işlemleri

3568 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu kapsamında ön görülen diğer tüm tasdik işlemleri.

Diğer Tasdik Hizmetleri

Sermayenin Ödendiğinin Tespiti

Ar-ge İndirim Raporu

İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımının mevzuata uygunluğuna dair rapor

TÜBİTAK – TEYDEB YMM Proje Harcamaları Değerlendirme Ve Tasdiki

Kurumlar Vergisi’nden İstisna Kazançlara İlişkin Tasdik İşlemleri

3568 Sayılı Yasa Ve Vergi Usul Kanunu Gereğince Tasdik Kapsamına Alınan Ve / Veya Alınacak Diğer İşlemler

  • VERGİ DENETİMİ VE TAM TASTİK
  • Kurumlar Vergisi Tasdik Hizmetleri
  • Katma Değer Versisi İade Tasdik Hizmetleri
  • Transfer Fiyatlandırması Raporu Hazırlama
  • Teşvik, İstisna, İndirim ve AR-GE Raporları
  • Özel Tüketim Vergisi Raporları
  • Özel Amaçlı Tüm Raporlar
  • Eximbank – Tübitak Raporlar

Yorum Yap